Date demografice

Deşi condiţiile de trai nu au fost în favoarea locuitorilor acestor meleaguri ei au continuat cu îndârjire să locuiască în aceste zone, să îşi întemeieze familii şi să clădească împreună gospodării.
Astfel că o categrafie din 1831 reda în satul Şoimari 101 gospodării cu aproximativ 500 suflete.
În 1902 în Marele Dicţionar Geografic în comuna Şoimari sunt 2101 locuitori.
La 29 decembrie 1930 înregistrăm 2462 locuitori cantonaţi în 635 clădiri, 594 gospodării.
În 1956 înregistrăm 3193 locuitori, 1350 de sex masculin şi 1843 de sex feminin.
În 1977 - 3892 locuitori, 1485 masculin, 2035 feminin.
În 1992 - 3156 locuitori.
În 2001 - 3141 locuitori.
Primii şase ani ai secolului trecut debutează cu un spor ridicat având natalitatea mare, migraţie scăzută, mortalitate mică.
Dacă până în 1966 numărul populaţiei a crescut foarte puţin, în această perioadă are loc creşterea forţată a natalităţii şi la un spor mediu anual de 56,9 locuitori şi la 39,120/00 naşteri, datorită legii care interzice întreruperea sarcinilor.
După 1977 numărul va evolua spre minus, fiind determinat de natalitatea scăzută, morbiditate şi mortalitate accentuate, emigraţie internă şi peste hotare a tineretului apt de muncă.
În 2001 s-a întocmit încă un grafic cu structură populaţiei pe sexe, grupe de vârstă, populaţie activă şi întreţinută.
Segmentul populaţiei cu vârstă peste 80 de ani reprezintă indivizii care au supravieţuit celui de-al II-lea război mondial.
Persoanele cu vârste între 70 - 80 de ani sunt mai numeroase decât segmentul superior cu bărbaţii pensionaţi, cu activităţi modeste în gospodărie, care intră în categoria întreţinuţilor.
Populaţia între 50 - 70 de ani sunt mai numeroase decât segmentul superior cu bărbaţi pensionaţi, cu activităţi modeste în gospodărie, care intră în categoria întreţinuţilor.
Populaţia între 50 - 70 de ani activă şi semiactiva cu oameni angajaţi în serviciu, pensionaţi dar şi şomeri fără să-şi mai găsească un loc de muncă.
Urmează un trunchi de piramidă alcătuit din indivizi cu vârste între 18 - 50 de ani cu bază solidă, sensibili la criză prin care trec, afectaţi de şomaj şi de disponibilizările din ultimii ani.
Copiii între 0 - 18 ani primesc o slabă întreţinere, nu au motivaţia învăţăturii, cu vagi idei spre viitor.
Recensământul din anul 2002 înregistrează 3198 de locuitori stabili un număr de 1017 cu 1254 de clădiri.